Firma WALAGLOB otwarta jest na każdą formę współpracy handlowej i produkcyjnej z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Stworzona przez założyciela firmy dyscyplina walglob daje duże perspektywy rozwoju.
        Walglob jako nowatorska dyscyplina w odróżnieniu od innych sportów outdoorowych jest bezpieczna. Poprzez zastosowane oprzyrządowanie posiadające wymagane świadectwa badań i atesty daje gwarancję bezpieczeństwa. Walglob to perspektywa odniesienia sukcesu przy zminimalizowanym ryzyku kontuzji.
Sport ten można uprawiać przez cały rok, na trawie lub śniegu co wyróżnia go od innych dyscyplin. Walglob jest alternatywą dla innych dziedzin sportowych, dla użytkownika nie stanowi żadnych kosztów uprawiania, gdyż nie ma potrzeby przewożenia i zakupu walglobów - są na wyposażeniu walastrad.
        Firma WALAGLOB nawiąże współpracę z osobami których pasją jest sportowy, aktywny styl życia, chcącymi działać na rzecz dyscypliny walglob, mieszkającymi w różnych regionach globu. Firma zaprasza i zachęca właścicieli centrów rekreacji, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, wyciągów narciarskich, klubów i sekcji sportowych, sklepów sportowych do zapoznania się z dyscypliną walglob w celu poszerzenia oferty dla swoich klientów.
Uatrakcyjni to osobom, chcącym aktywnie spędzać czas, ich pobyt i wypoczynek.
Korzyści płynące z uruchomienia walastrady w danym regionie i zachęcenie do uprawiania walgloba są znaczne , mogą stanowić liczące się źródło dochodu jak również mogą być jednym z dodatkowych nośników reklamy poprzez umieszczenie banerów reklamowych na walastradzie bądź na konstrukcji walgloba.
W celu propagowania i rozwoju dyscypliny firma WALAGLOB wraz z właścicielami walastrad powoła stowarzyszenie walglob. Stowarzyszenie będzie zarządzać, administrować , udzielać licencji, przeprowadzać i organizować zawody, dopuszczać do zawodów zawodników , prowadzić ewidencje klubów i ich członków, pozyskiwać sponsorów, wprowadzać i ustalać instrukcje, wytyczne oraz zasady, przeprowadzać szkolenia w zakresie dyscypliny walglob. Docelowo stowarzyszenie przekształci się w europejskie stowarzyszenie walglob. Powołanie w/w stowarzyszenia odegra właściwą rolę w kreowaniu marki WALAGLOB
jak i rozwoju sportu walglob. Równocześnie dyscyplina będzie reklamowana w innych krajach europejskich poprzez publikację w czasopismach branżowych i w internecie oraz udział w międzynarodowych targach o charakterze sportowo-rekreacyjno-turystycznym.
        Firma WALAGLOB współpracę zamierza rozwijać w oparciu o sieć franczyzową poprzez stałe doradztwo, udzielanie licencji, wspólne kampanie promocyjne i organizowanie zawodów, szkolenia dla właścicieli i załóg walastrad, wprowadzanie coraz to nowych odmian walgloba; nawiąże współpracę z agencjami reklamowymi, mediami i czasopismami na zasadzie partnerstwa.

zapraszam do współpracy: mgr inż. Krzysztof Wala.


 
 
© WALAGLOB 2008
wykonanie www.flexus.pl